Gaser och förståelse

Vad är CO2 och varför vill vi mäta det?

CO2 är en färglös, luktfri gas som normalt finns i en koncentration av cirka 0,04 % (400 ppm) i luften vi andas. CO2-gas ger inte liv och i koncentrationer över 3-4 % har den farliga effekter på den mänskliga organismen (IDLH).

Utrustning som lagrar och använder CO2 är designad för normal säker drift när den underhålls på rätt sätt, men läckor kan orsaka höga koncentrationer av CO2, vilket skapar osäkra förhållanden. Eftersom CO2 är 1 ½ gånger tyngre än luft, kommer det att "sjunka" och koncentreras i låga områden, vilket utgör en risk för kvävning/kvävning för alla som befinner sig i eller kommer in i dessa områden.

Vad är kväve och varför vill vi mäta O2?Kväve är en vanlig gas som finns i all luft. Människan behöver gasen för att leva, om koncentrationen av N2 blir för hög dämpar den syret. Om effektivt skyddar mot höga N2-nivåer mäter vi O2. Om nivån av O2 i luften blir under 19,5 % kommer vi inte att kunna andas och behöver evakuera.